SAIZ GOMILA JERONI
directivo

  • 1 cargo en 1 empresa.
Empresa en la que participa

EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D'AIGUES I CLAVEGUERAM SA Consejero

Su último nombramiento publicado en el BORME fue en Enero de 2008, como Consejero de esta empresa.

Cesó su participación como Consejero de esta empresa en Enero de 2008.

Desarrolla su negocio en Illes Balears dentro del sector de 1. la gestió directa, en régim de monopoli, dels serveis municipals de l ajuntament de palma, de: 1.1.abastament d aigua per al consum públic, en totes les fases del procés com la prospecció, la investigació, la captació, el tractament.......

  • Actividades
    Suministro de agua y gestión de residuos
  • dirección
    Ubicada en ILLES BALEARS
producto destacado:
perfil del directivo
Ver más

Amplía información sobre SAIZ GOMILA JERONI consultando su perfil de directivo:

tarjeta directivo
perfil del directivo
Ver más