OLIVERI GARBAGNATI RICARDO
directivo

  • 1 cargo en 1 empresa.
Empresa en la que participa

EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D'AIGUES I CLAVEGUERAM SA Apoderado solidario

El 7 de septiembre de 2016, Oliveri Garbagnati Ricardo fue cesado de la empresa EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D'AIGUES I CLAVEGUERAM SA, donde participaba como Apoderado solidario.

Esta empresa de Illes Balears desarrolla su actividad en el sector de 1. la gestió directa, en régim de monopoli, dels serveis municipals de l ajuntament de palma, de: 1.1.abastament d aigua per al consum públic, en totes les fases del procés com la prospecció, la investigació, la captació, el tractament.......

  • Actividades
    Suministro de agua y gestión de residuos
  • dirección
    Ubicada en ILLES BALEARS
producto destacado:
perfil del directivo
Ver más

Amplía información sobre OLIVERI GARBAGNATI RICARDO consultando su perfil de directivo:

tarjeta directivo
perfil del directivo
Ver más