PERPINYA QUETGLAS ANTONIO
directivo

  • 2 cargos en 2 empresas.
Última empresa en la que participa

EMPRESA MUNICIPAL D'OBRES I PROJECTES URBANS DE PALMA SA Consejero

La última empresa en la que dejó de participar Perpinya Quetglas Antonio fue en EMPRESA MUNICIPAL D'OBRES I PROJECTES URBANS DE PALMA SA, donde ejercía como Consejero. Cesó su actividad en Agosto de 2011.

  • dirección
    Ubicada en ILLES BALEARS
producto destacado:
perfil del directivo
Ver más

EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D'AIGUES I CLAVEGUERAM SA Consejero

El 21 de agosto de 2003, Perpinya Quetglas Antonio fue cesado de la empresa EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D'AIGUES I CLAVEGUERAM SA, donde participaba como Consejero.


Desarrolla su negocio en Illes Balears dentro del sector de 1. la gestió directa, en régim de monopoli, dels serveis municipals de l ajuntament de palma, de: 1.1.abastament d aigua per al consum públic, en totes les fases del procés com la prospecció, la investigació, la captació, el tractament.......

  • Actividades
    Suministro de agua y gestión de residuos

Amplía información sobre PERPINYA QUETGLAS ANTONIO consultando su perfil de directivo:

tarjeta directivo
perfil del directivo
Ver más